1. Mõisted

 

KontoPeamine vahend ShopRoller Teenustele ligipääsuks ja nende kasutamiseks, tasu eest, mis on määratud valitud Plaani kohta.
EttevõteEesti äriühing Roller Äritarkvara OÜ, registrikood 12235464.
KlientJuriidiline isik, kes on nõustunud Ettevõtte Tingimustega. Füüsiline isik saab klient olla ainult mõistlikult piiritletud ettevõtte asutamiseelse perioodi ajal.
KliendiandmedFailid ning muud digitaalsed andmed ja teave, mis on ShopRoller Teenustega seotud või mille on klient või kliendi kliendid muul moel süsteemi sisestanud või mille süsteem on kogunud (sh konkreetsed kasutajad, isikud, tegevused, inventuur ja ShopRoller Teenuste vahendusel toimunud äritegevusega seotud Kliendi müügiandmed).
TasuRegulaarsed maksed aktiveeritud Konto kasutamise eest.
Tasuta prooviaegAjutine tasuta ligipääs Veebilehe ja ShopRoller Teenuste proovimiseks Ettevõtte poolt pakutava Plaani kohaselt.
SuunisedTäiendavad suunised või eeskirjad, mis kohalduvad teatud funktsioonidele, rakendustele, toodetele või teenustele, mida võidakse aeg-ajalt Platvormil avaldada või ShopRoller Teenuste kaudu kättesaadavaks teha.
ShopRoller MaterjalidVisuaalsed liidesed, graafika, disain, süsteemid, meetodid, teave, tarkvarakood, tarkvara, teenused, „vaata ja tunneta“, organisatsioon, sisu koostamine, kood, andmed ning kõik teised ShopRoller Teenuste elemendid.
ShopRoller TeenusedVeebileht, Teenused, Süsteem, Materjalid, Platvorm ja kogu sisu, kõik teenused ja/või e-kaubanduse tooted, mis Platvormil või selle kaudu saadaval on.
SüsteemShopRoller Teenuste osutamiseks vajalikud integreeritud IT-lahendused, sh rakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, liidesed, seotud meedia, dokumendid, värskendused, uued versioonid ja muud komponendid või materjalid, mis neis sisalduvad.
PlaanErinevad ShopRoller Teenuste kasutamise ja funktsionaalsusega seotud kriteeriumid, millel põhineb Tasu.
TootedE-kaubanduse tooted või teenused, mida Klient enda nimel oma klientidele pakub.
KasutajaFüüsiline isik, kellele on võimaldatud Kliendi nimel Kontot kasutada.
Veebileht Kõigi veebidokumentide kogumik (sh kujutised, PHP- ja HTML-failid), mis on kättesaadavad aadressi www.ShopRoller.ee või selle aladomeenide kaudu või identsete nimedega teiste tipptaseme domeenide all, mis kuuluvad Ettevõttele.

 

2. Tingimustega nõustumise õigus

ShopRoller Teenuste kasutamine eeldab Tingimustega nõustumist. Tingimustega nõustumiseks enda või füüsilisest isikust kliendi nimel peab isik olema vähemalt 18-aastane, välja arvatud juhul, kui isiku elukohariigi seadused sätestavad teistsuguse vanuse õigusvõimelisuse omandamiseks. Juriidilise isiku puhul peab isik olema üldjuhul nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud.

Tingimustega nõustutakse, kui:

a) isik sai Ettevõttelt kinnituse Konto loomise kohta ja vajalikud andmed Kontole sisse logimiseks; või
b) hetkel, kui isik saab ligipääsu selliste ShopRoller Teenuste ja Veebilehe osade juurde, mis ei nõua Konto loomist.

Ilma Ettevõtte eelneva loata ei ole lubatud kasutada ShopRoller Teenuseid (i) analoogse tarkvara valmistamise eesmärkidel, (ii) kui olete ShopRoller-i konkurent, (iii) selleks, et jälgida ShopRoller Teenuste kättesaadavust, toimimist või funktsionaalsust või (iv) muudel võrdlusuuringute või konkurentsi eesmärkidel.

Kui olete Tingimustega nõustunud, on need jõus, kuni need siin toodud viisil lõppevad.

 

3. Tingimuste muutmine

Ettevõttel on igal ajal õigus omal äranägemisel Tingimusi muuta muudatuste avaldamisega veebilehel. Kontrollige regulaarselt Tingimusi muudatuste osas. Kui jätkate ShopRoller Teenuste kasutamist pärast muudatuste avaldamist, märgib see teie siduvat nõusolekut nende muudatustega. Muudetud Tingimused jõustuvad automaatselt, (i) kui jätkate ShopRoller Teenuste kasutamist, või (ii) 30 päeva möödudes muudetud tingimuste avaldamisest Veebilehel, olenevalt sellest, kumb esineb varem. Hoolimata eespool öeldust kehtivad teie ja Ettevõtte vahel tekkinud vaidluste korral Tingimused, mis olid jõus vaidluse tekkimise ajal.

 

4. ShopRoller kohustused

4.1. ShopRoller Teenuste osutamine

Ettevõte (a) teeb ShopRoller Teenused, sisu ja Kliendiandmed Tingimuste kohaselt Kliendile kättesaadavaks, (b) pakub Kliendile ShopRoller Teenuste kasutamisel kohaldatavat standardset tuge ilma lisatasuta ja/või, kui see on kohaldatav, täiendavat tuge lisatasu eest, (c) teeb ärilisest seisukohast mõistlikke pingutusi, et ShopRoller Teenused oleksid saadaval 24 tundi päevas seitse päeva nädalas, välja arvatud järgmistel juhtudel: (i) planeeritud seisakuaeg, millest Ettevõte eelnevalt elektrooniliselt teavitab ja (ii) teenuste mitte-kättesaadavus, mille põhjuseks on asjaolud, mida Ettevõte ei saa mõistlikult kontrollida, näiteks valitsuse tegevus, üleujutus, tulekahju, maavärin, rahvarahutused, terroriakt, streik või muud tööjõuprobleemid, küberrünnak, internetiteenuse osutaja tõrge või viivitus, või teenusetõkestuse rünne.

4.2. Kliendiandmete kaitse

Ettevõttel on kasutusel halduslikud, füüsilised ja tehnilised kaitsemeetmed, kaitsmaks Kliendiandmete turvalisust, konfidentsiaalsust ja terviklikkust. Need kaitsemeetmed hõlmavad näiteks meetmeid, millega ennetatakse Ettevõtte töötajate ligipääsu Kliendiandmetele, nende kasutust, muutmist või avaldamist, välja arvatud (a) ShopRoller Teenuste osutamiseks ja teenuse või tehniliste probleemide ennetamiseks või lahendamiseks, (b) seadusega nõutud juhtudel või (c) kui Klient või kasutaja seda selgesõnaliselt lubab.

 

5. ShopRoller Teenuste kasutamine

5.1 Konto loomine

ShopRoller Teenuste teatud omadusi, funktsioone, osi ja elemente saavad kasutada ja neile pääsevad ligi vaid Konto omanikud. Isik, kes soovib Kontot luua, peab (i) täitma Veebilehel registreerimisvormi; ja (ii) nõustuma Tingimustega, klõpsates „Registreeri“ või sarnasel nupul; (iii) aktiveerima konto Veebilehel või e-kirjas olevate juhiste kohaselt.

Kui Klient on määranud Kasutajad ja andnud neile volituse, loetakse neid Kasutajaid volitatuks Konto kasutamisel Kliendi nimel tegutsema. Ettevõte ei vastuta ühegi Kasutaja esindamisõiguse või volituse kehtivuse kinnitamise eest. Ettevõte võib aga küsida lisateavet või tõendeid isiku andmete kohta.

Klient ning kõik Kontoga seotud Kasutajad peavad Ettevõttele andma tõest, täpset ja täielikku teavet Kliendi, Kasutajate ja Kontode kohta ning hoidma seda ajakohasena.

5.2 Kontole sisse logimine

Ettevõte annab Kliendile kasutajanime ja parooli Kontole sisse logimiseks. Sisselogimise andmeid ei tohi kasutada mitu isikut. Klient võib kontole määrata mitu Kasutajat ning luua igale täiendavale Kasutajale erinevad Sisselogimise andmed. Klient ja Kasutaja vastutavad kõigi Kontoga seotud sisselogimise andmete konfidentsiaalsena hoidmise eest.

Klient peab Ettevõtet viivitamatult teavitama sisselogimise andmete avalikustamisest, kaotsiminekust või omavolilisest kasutusest. Klient peab Kasutaja kustutama või sisselogimise andmed blokeerima, kui teatud isikul enam Konto kasutamiseks õigust ei ole.

5.3 Konto sulgemine

Klient võib Tingimustes sätestatu kohaselt igal ajal oma Konto sulgeda. Ettevõte kustutab pärast sulgemise jõustumiskuupäeva Konto nii kiirelt kui mõistlikult võimalik.

5.4 Tasud

Konto kasutamisel tuleb maksta Tasu kasutatava Plaani alusel. Klient peab valima Plaani kui (a) soovib avaldada oma veebipoe ShopRoller Teenuseid kasutades; või (b) soovib jätkata oma veebipoe kasutamist pärast tasuta prooviaja lõppu. Erinevatele Plaanidele kohalduvad erinevad Tasud. Kohalduv Tasu makstakse ettemaksuna igakuiste või iga-aastaste maksetena, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Ühtki kohalduvat Tasu ei maksta tagasi, st tagasimakseid ei tehta ega krediiti ei anta aja eest, mil Klient aktiveeritud Kontot ei kasutanud, kasutas seda osaliselt või deaktiveeris Konto poolelioleva makseperioodi ajal, lõpetas Tingimused või valis väiksema Tasuga Plaani poolelioleva makseperioodi ajal. Kui Klient soovib pärast registreerimist võtta kasutusele kallima Plaani, kandub ettemakstud Tasude osa üle kallima Plaani Tasu makseks.

Ükski Tasu ei sisalda ühegi kohalduva seaduse järgseid makse, lõivusid või muid kohustusi, välja arvatud juhul, kui see on siin märgitud. Klient on ainuisikuliselt vastutav nende maksude, lõivude või muude kohustiste tasumise eest.

5.5 Plaani muutmine

Kliendil on igal ajal õigus vahetada kehtiv Plaan odavama või kallima vastu ning valida Ettevõtte pakutavatest Plaanide seast uus Plaan.

Kui uus Plaan on kõrgema Tasuga, võetakse täiendav Tasu vana Plaani ja uue Plaani Tasu vahe katmiseks maha Ettevõtte käsutuses olevatelt Kliendi krediitkaardilt automaatselt maha või saadetakse selle kohta Kliendile arve, koos järgmise makseperioodi uue Plaani Tasuga.

Kehtiva Plaani odavama vastu vahetamine võib tuua kaasa funktsioonide või konto mahu vähenemise ja Kliendiandmete kaotsimineku. Odavama Plaani valimise puhul kohaldub uue Plaani tasu alates järgmisest Tasu perioodist, kui kokku ei lepita teisiti.

5.6 Tasuta prooviaeg

Uuel Kliendil võib olla õigus kasutada Tasuta prooviaega. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, otsustab Ettevõte milline Plaan tehakse kättesaadavaks Tasuta prooviajal. Klient ei pea Tasuta prooviaja perioodiks andma oma krediitkaardi andmeid. Pärast Tasuta prooviaja lõppu deaktiveeritakse Konto automaatselt. Deaktiveerimise ennetamiseks või Konto uuesti aktiveerimiseks peab Klient valima sobiliku Plaani ja maksma esimese Tasu. Kui Klient ei maksa esimest Tasu esimese kahe nädala jooksul Tasuta prooviaja lõppemisest alates, on Ettevõttel õigus Konto, sh kõik selles sisalduvad Kliendiandmed jäädavalt kustutada.

Lisaks pidevale Plaanide pakkumisele võib Ettevõte pakkuda ka erisoodustusi ja motivatsiooniskeeme.

 

6. Maksmine

6.1 Krediitkaardi makse

Ettevõte võib nõuda Kliendi krediitkaardi eelnevat kinnitamist enne ShopRoller Teenuste ostmist veendumaks, et krediitkaart kehtib ning sellel on piisavalt ressursse või krediiti, et ostu eest tasuda. Te nõustute sellele krediitkaardiga maksma kõiki Tingimustes toodud Tasud ning volitate Ettevõtet sellelt krediitkaardilt Tingimustes kirjeldatud summasid maha võtma. Nõustute andma Ettevõttele või krediitkaardimakse osutajale igal ajal Ettevõtte nõudmisel ajakohast teavet oma krediitkaardi kohta.

6.2 Elektrooniline arve

Kui Ettevõte ei ole teie krediitkaarti eelnevalt kinnitanud, saadetakse Kliendile enne iga makseperioodi lõppu arve elektrooniliselt järgmise makseperioodi Tasu kohta. Klient peab arve tasuma arvel märgitud kuupäevaks.

6.3 Viivised

Kui Klient maksmisega viivitab, võib Ettevõte nõuda, et Klient tasuks viivituse pealt intressi (viivist) perioodi eest alates maksekohustuse tekkimise algusest kuni arve nõuetekohase tasumiseni. Viivise intressimäär on 0,05% päevas. Ettevõte võib maksmata Tasude ja intressiga tegelemise anda üle võlanõude või muule ettevõttele, või volitada neid selle küsimusega tegelema. Klient nõustub, et maksab lisaks võlgnevatele summadele ja intressidele kõik võla sissenõudmisega seotud kulutused ja tasud.

 

7. Kliendiandmed

7.1 Kliendiandmete platvormile üles laadimine

Kui Klient laeb Platvormile üles Kliendiandmed, peavad need Kliendiandmed ja nende Kliendiandmete töötlemine olema vastavuses Tingimustega ja kohalduva õigusega. Kõik Kliendiandmetega seotud õigused, omand ja huvi kuuluvad Kliendile või kolmandatele isikutele (sh Kasutajad, isikud ja organisatsioonid), olenemata sellest, kas nemad on need esitanud ja/või üles laadinud või Ettevõte on need ShopRoller Teenuste kaudu kättesaadavaks teinud. Platvormile Kliendiandmete üleslaadimisega annab Klient Ettevõttele nõusoleku Kliendiandmete töötlemiseks. Klient vastutab selle eest, et:

a) Klient ega ükski teine Kontoga seotud Kasutaja ei loo, edasta, kuva või tee muul moel kättesaadavaks Kliendiandmeid, mis Tingimuste kohaseid nõudeid, või Ettevõtte, teiste Klientide, isikute või organisatsioonide õigusi või on kahjustavad (nt viirused, ussid, pahavara jms hävitavad koodid), ründavad, ähvardavad, kuritarvituslikud, ahistavad, piinava sisuga, laimavad, vulgaarsed, pornograafilised, kõlvatud, kellegi privaatsust rikkuvad, viha külvavad või muul moel seadusvastased; ja

b) Kliendil ja kõigil Kontoga seotud Kasutajatel on vajalikud õigused Kliendiandmete kasutamiseks, sh õigused nende Platvormile sisestamiseks ja Konto vahendite kaudu töötlemiseks.

7.2 Andmete õiguse garantii puudub

Ettevõte ei garanteeri, et Kliendiandmetes sisalduv teave on täpne ning soovitab tungivalt hoolikalt järele mõelda, mida ShopRoller Teenustele või nende kaudu edastada, esitada või avaldada. Kõik Kliendiandmetes sisalduv kuulub ainuisikuliselt selle isiku vastutusalasse, kellelt Kliendiandmed saadi. See tähendab, et Klient, mitte Ettevõte vastutab täielikult kõigi ShopRoller Teenuste kaudu üles laetud, avaldanud, edastatud või muul moel kättesaadavaks tehtud Kliendiandmete ning kõigi tegevuste eest, mida Ettevõte, teised Kliendid või Kasutajad Kliendiandmete tagajärjel teevad.

7.3 Teiste Klientide Kliendiandmete avalikustamine

Klient võib teatud tingimustel lubada Ettevõttel oma Kliendiandmeid teistele Klientidele või Kasutajatele väljaõppe ja reklaami eesmärkidel avalikustada. Ettevõte ei saa kõiki Kliendiandmeid üle vaadata ega teegi seda ning ei kiida heaks mistahes Kliendiandmeid. Peate aru saama ja endale teadvustama, et teile võidakse avalikustada teiste Klientide Kliendiandmeid, mis on ebatäpsed, eksitavad, solvavad, ebasündsad või teile vastumeelsed. Ettevõte ei vastuta mistahes Kliendiandmete eest, sealhulgas Kliendiandmete täpsuse, terviklikkuse, asjakohasuse või sisu eest.

7.4 Ebaseaduslikud Kliendiandmed

Ettevõte ei ole kohustatud Kliendiandmeid või nende Kliendipoolset töötlemist eelnevalt kontrollima, jälgima või filtreerima, et neis sisalduvaid ebaseaduslikke elemente tuvastada. Kui aga tuvastatakse ebaseaduslikud Kliendiandmed või nende ebaseaduslik töötlemine või kui Ettevõtte tähelepanu sellele juhitakse, või kui on alust arvata, et teatud Kliendiandmed on ebaseaduslikud, on Ettevõttel õigus:

a) teavitada Klienti ebaseaduslikest Kliendiandmetest;
b) keelata nende avaldamist Veebilehel või nende sisestamist Süsteemi;
c) nõuda, et Klient viiks ebaseaduslikud Kliendiandmed Tingimuste või kohalduva õigusega vastavusse;
d) eemaldada ajutiselt või jäädavalt ebaseaduslikud Kliendiandmed Veebilehelt või Kontolt, piirata neile ligipääsu või need kustutada.

Kui Ettevõttele esitatakse veenvaid tõendeid Kliendiandmete seaduspärasuse kohta, võib Ettevõte omal äranägemisel taastada Veebilehelt või Kontolt kustutatud Kliendiandmed või taastada ligipääsu piiratud juurdepääsuga andmetele.

Lisaks, kui Ettevõte leiab, et Kliendiandmed rikuvad kohalduvaid seadusi, eeskirju, määrusi või Tingimusi, siis Ettevõte võib (aga ei ole kohustatud) need Kliendiandmed mistahes ajal või ilma ette teatamata eemaldada.

7.5 Kohustuslik avalikustamine

Ettevõte võib seaduses ette nähtud ulatuses Kliendi konfidentsiaalseid andmeid avalikustada. Sellisel juhul teeb Ettevõte majanduslikult mõistlikke pingutusi, et Klienti kohustuslikust avalikustamisest eelnevalt teavitada  ning Klient osutab omal kulul mõistlikku abi, kui ta soovib avalikustamist vaidlustada. Kui seadused nõuavad ettevõttelt Kliendi konfidentsiaalsete andmete avalikustamist osana tsiviilasja menetlusest, mille üks pool on Ettevõte, ja Klient avalikustamist ei vaidlusta, tasub Klient Ettevõttele mõistlikud tasud nende konfidentsiaalsete andmete koostamise ja Ettevõttele turvalise ligipääsu andmise eest.

 

8. ShopRoller Teenused

8.1 Teenuste kasutamine

Tingimuste kohaselt ja kohalduva Tasu maksmise korral annab Ettevõte Kliendile ja tema volitatud kasutajatele ShopRoller Teenuste kasutamiseks lihtlitsentsi, ilma all-litsentsimise õiguseta. Klient tohib ShopRoller Teenuste kasutamisõigust kolmandatele isikutele üle anda ainult Ettevõtte nõusolekul.

8.2 Tehniline tugi

Ettevõte pakub Kliendile ja Kliendi volitatud Kasutajatele Kliendi mõistliku nõude korral mõistlikus ulatuses tehnilist tuge. Ettevõte vastab Kliendi tehnilise toe sooviavaldusele nii ruttu kui mõistlikult võimalik. Vastamine päringutele, mille esitaja on küll Tingimustega nõustunud Kliendid ja Kasutajad, kuid kelle puudub aktiivne Konto, võib olla aeglasem või sellisele päringule ei pruugita üldse vastata.

8.3 Teenuse muudatused

Ettevõttel on õigus ShopRoller Teenuseid või nende mistahes osi või elemente aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta, sealhulgas:

a) mõne ShopRoller Teenuse või Platvormi osa või elemendi pakkumine või arendamine ajutiselt või jäädavalt peatada;
b) võtta tarvitusele vajalikke meetmeid kaitsmaks Ettevõtte õigusi ShopRoller Teenuste sellise kasutamise korral, mida võib mõistlikult tõlgendada Ettevõtte intellektuaalse omandi õiguste rikkumisena, internetiviiruste, usside, Trooja hobuste ja pahavara levitamisena ning muude kahjustavate või ebaseaduslike tegevustena.

Sellistel juhtudel võidakse klienti Ettevõtte poolt valitud viisil nendest muudatustest teavitada. Muudatused, sh muutused ShopRoller Teenuste Tasudes, jõustuvad kolmkümmend (30) päeva enne nende muudatuste jõustumiskuupäeva.

Kui Klient muudatustega ei nõustu, teavitab Klient Ettevõtet enne muudatuste jõustumiskuupäeva ning Tingimused kaotavad sellise Kliendi suhtes muudatuste jõustumiskuupäeval kehtivuse. Kliendi jätkuv ShopRoller Teenuste või nende osa või elemendi kasutamine pärast muudatuste jõustumiskuupäeva tähendab muudatustega nõustumist. Ettevõte ei vastuta Kliendi või muu kolmanda isiku ees ShopRoller Teenuste, nende osa või elemendi muutmise, peatamise või katkestamise eest.

 

 

9. Piirangud

9.1 Keelatud tegevused

Klient ja tema volitatud Kasutajad võivad kasutada ShopRoller Teenuseid ning nende osi ja elemente ainult Tingimustes ja kohalduvas õiguses ette nähtud ulatuses, vahenditega ja eesmärkidel. Näiteks ei tohi Klient ega Kasutaja:

a) kasutada ShopRoller Teenuseid või nende osa või elementi kuriteo toimepanemiseks või seaduse rikkumiseks või teiste meelitamiseks või kutsumiseks ebaseaduslikke tegusid toime panema;
b) ShopRoller Teenuseid või nende osi või elemente kopeerida, duplitseerida, levitada, muuta, kohandada, häkkida, luua tuletatud teoseid, pöördkodeerida või dekompileerida või üritada nende lähtekoodi ekstraktida, välja arvatud kui (i) kohalduv õigus seda selgesõnaliselt lubab ja (ii) ulatuses, milles see kohalduv õigus ei luba Ettevõttel eelmainitud õigusi välistada või piirata;
c) muuta või kohandada ShopRoller Teenuste lähtekoodi, välja arvatud ShopRoller Teenuste haldusmooduli kaudu lubatud ulatuses, kui Ettevõte on andnud kirjaliku loa muudatuste ja kohanduste tegemiseks;
d) kasutada ShopRoller Teenuseid või nende osi või elemente, välja arvatud juhul, kui ta on nende tingimustega nõustunud.

9.2 Teatud kasutusalad vajavad ettevõtte nõusolekut

Klient või Kasutaja ei tohi ilma Ettevõtte eelneva selgesõnalise nõusolekuta (e-post, faks, Skype jne):

a) müüa, edasi müüa, anda neile litsentsi või all-litsentsi, levitada, osutada, avaldada, avalikustada, ekspluateerida või muul moel anda ligipääsu või muuta ShopRoller Teenuseid osaliselt või täielikult kättesaadavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see kolmas isik on sama Kliendi volitatud Kasutaja või Ettevõte on selleks selgesõnalise loa andnud;
b) kasutada ShopRoller Teenuseid või nende osi või elemente ulatuses, vahenditega või eesmärkidel peale nende, mille jaoks nende funktsionaalsus loodi;
c) kasutada ShopRoller Teenuseid või nende osi või elemente vahendite või programmidega, mis saadavad automaatseid päringuid ja küsitlusi, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selle programmi kättesaadavaks muutnud.

 

10. Privaatsus

Ettevõtte jaoks on Klientide ja Kasutajate privaatsus väga oluline. Aadressil www.ShopRoller.ee asuv privaatsuspoliitika on siinkohal viitena tingimustesse hõlmatud. Lugege privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, kuna see reguleerib Kliendi või Kasutaja isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist Ettevõtte poolt.

 

11. Intellektuaalomandi õigused

11.1 ShopRoller intellektuaalomandi õigused

ShopRoller Teenuste, ShopRoller Materjalide, ShopRoller ärinimede ja kaubamärkide ning nende osade ja elementide ainuisikuline ja eksklusiivne omanik ja kasutaja on Ettevõte ning teatavatel juhtudel kolmandast isikust teenusepakkujad ja partnerid, või neid kasutatakse litsentsi alusel. ShopRoller materjale kaitsevad autoriõiguseid, disaini, patente, ärisaladusi ja kaubamärke reguleerivad seadused, rahvusvahelised konventsioonid ja välislepingud ning kõik muud asjakohased intellektuaalset omandit ja varalisi õigusi puudutavad seadused. Ettevõtte, selle sidusettevõtted ja litsentsiandjad säilitavad ShopRoller Teenuste, ShopRoller Materjalide, ShopRolleri ärinimede ja kaubamärkide ning nende osade ja elementide õigused, omandi ja huvid. Kui te ShopRoller Teenuseid ja ShopRoller materjale ning nende osi või elemente kasutate, ei anna see teile mingit omandiõigust nendele. ShopRoller Materjalide kaubanduslik või reklaami eesmärgil levitamine, avaldamine või ekspluateerimine on rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui Ettevõte või muu asjakohase õiguste omanik on teile selleks eelnevalt selgesõnalise kirjaliku loa andnud. Ettevõtte reserveerib kõik õigused ShopRoller Teenustele, ShopRoller Materjalidele ning ShopRoller kaubanimedele ja kaubamärkidele, mida ei ole ka Tingimustes selgesõnaliselt mainitud.

11.2 ShopRoller-ile kuuluv sisu

Tingimuste kohaselt ja kohalduva Tasu maksmise korral annab Ettevõte Kliendile ja tema volitatud Kasutajatele mitte-üleantava lihtlitsentsi, ilma all-litsentsi õiguseta, et laadida alla üks eksemplar ShopRoller sisu mistahes osast ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks, kui säilitate kõik selles sisu osas sisalduvad märked selle autoriõiguste ja Ettevõtte kohta. Kinnitate selge sõnaga, et Platvormilt või ShopRoller Teenustest või nende kaudu autoriõigusega hõlmatud materjalide allalaadimisel ei omanda te mingeid omandiõigusi. Teil ei ole lubatud nendest tuletatud või saadud teavet kopeerida, levitada või avalikustada, välja arvatud ShopRoller Teenuses või seadusega lubatud juhtudel.

11.3 Kliendiandmed

a) Ettevõte võib kasutada Kliendiandmeid koondatud ja anonüümses formaadis teadustöö, hariduse või sarnaste eesmärkide jaoks. Muudel juhtudel ei tohi Ettevõte ilma Kliendi kirjaliku nõusolekuta Kliendiandmeid kasutada või esitada. Ettevõte austab teie Kliendiandmete omandiõigust. Välja arvatud kui olete andnud selge loa, ei anna teiepoolne ShopRoller Teenuste kasutamine Ettevõttele litsentsi kasutada, paljundada, muuta, kohandada, avaldada või levitada teie loodud või teie kontol talletatud Kliendiandmeid Ettevõtte ärilistel, turunduslikel või muudel eesmärkidel. Klient annab Ettevõttele selgesõnalise õiguse Ettevõtte omal äranägemisel kasutada ja analüüsida koondatud süsteemiaktiivsuse andmeid, mis seonduvad Kliendi ja tema Kasutajate ShopRoller Teenuste kasutamisega, eesmärgiga optimeerida, parandada ja täiustada viisi, kuidas ShopRoller Teenused toimivad ning luua ShopRoller Teenustega seoses Ettevõte äranägemisel uusi funktsioone ja funktsionaalsust.

b) Klient vastutab ainuisikuliselt oma Kliendiandmete ja tagajärgede eest, mis kaasnevad nende avaldamisega ShopRoller Teenuse kasutamisel või selle kaudu. Seoses Kliendiandmetega kinnitab, avaldab ja tagab Klient järgmist:

(i) Kliendile kas kuuluvad tema Kliendiandmed või tal on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja load Kliendiandmeid kasutada ning volitada Ettevõtet Kliendiandmeid talletama, kuvama või muul moel kasutama viisil, mis vastab ShopRoller Teenuste ja Tingimustega ettenähtud funktsioonidele vastavalt punktile 11.3(a) ja

(ii) Kliendiandmed, Ettevõtte või mistahes ShopRoller-i litsentsisaaja poolne selliste Kliendiandmete kasutamine Tingimuste alusel, või Ettevõtte või mistahes ShopRoller-i litsentsisaaja poolne jaotises 11.3(a) sätestatud õiguste teostamine ei:

(a) riku ega väärkasuta kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, patente, ärisaladusi, moraalseid õigusi, õigust eraelu puutumatusele, isiku kujutise õigust või muid intellektuaalse omandi või varalisi õigusi;

(b) riku kusagil maailmas ühtki kohalduvat seadust või määrust; või

(c) nõua, et Ettevõte hangiks kolmandalt isikult litsentsi või maksaks talle tasusid ja/või kasutustasusid, et osutada ShopRoller Teenuseid, mille osutamist Klient on Ettevõttelt soovinud, või et teostada Tingimuste järgseid õigusi, välja arvatud juhul, kui Klient ja Ettevõte lepivad kokku vastupidises.

11.4 Tagasiside

Kui Klient või Kasutaja edastab Ettevõttele kommentaare, veaaruandeid, tagasisidet või ShopRoller Teenuste muudatuste soovitusi („Tagasiside“), on Ettevõttel õigus kasutada seda Tagasisidet omal äranägemisel, sealhulgas nende muudatuste sisseviimiseks ShopRoller Teenustesse. Kohaldatavatel juhtudel annab Klient või Kasutaja Ettevõttele kõigi kohalduvate õiguste alusel püsiva, tagasivõtmatu, tasuta, lihtlitsentsi, selleks et Tagasisidet mistahes põhjustel kasutusele võtta, avaldada, reprodutseerida, levitada, muuta, kohandada, luua tuletatud teoseid, avalikkusele suunata, avalikult esitada, ekspluateerida ja kasutada.

 

12. Kolmandate isikute lehed, tooted ja teenused

ShopRoller Teenused võivad üksnes klientide mugavuse huvides hõlmata linke teistele veebilehtedele või teenustele („Lingitud Lehed“). Ettevõte ei anna heakskiitu Lingitud Lehtedele ega Lingitud Lehtedel sisalduvale või nende kaudu kättesaadavale teabele, materjalidele, toodetele või teenustele. Lisaks ei anna Ettevõte selgesõnalisi ega kaudseid garantiisid Lingitud Lehtedel sisalduva või nende kaudu kättesaadava teabe, materjalide, toodete või teenuste kohta.

 

13. Tingimuste ülesütlemine

13.1 Korraline ülesütlemine.

Tingimused võib üles öelda teisele poolele tehtava teatega alljärgnevalt:

a) Klient igal ajal Ettevõttele vastava taotluse saatmisega; või
b) Ettevõte tulenevalt otsusest lõpetada ShopRoller Teenuste pakkumine ja Platvorm sulgeda; või
c) mõlemad pooled viivitamatult, kui teise poole likvideerimiseks või maksejõuetuks kuulutamiseks alustatakse menetlus.

13.2 Erakorraline ülesütlemine

Tingimusi võib üles öelda teisele poolele tehtava teatega alljärgnevalt:

a) kumbki pool teise poole toime pandud Tingimuste rikkumise korral, kui rikkumist ei ole heastatud 30 päeva jooksul pärast rikkumise kohta teate saamist; või

b) kumbki pool viivitamatult, kui teine pool rikub oma kohustusi tingimuste jaotise 11 alusel [Intellektuaalse omandi õigused].

13.3 Ülesütlemise tagajärg

Tingimuste ülesütlemisel:

a) Ettevõte deaktiveerib ja kustutab püsivalt Konto pärast Tingimuste ülesütlemise jõustumiskuupäeva nii kiirelt kui mõistlikult võimalik. Kui Klient on esitanud taotluse Konto varasemaks kustutamiseks, täidab Ettevõtte nõude 1 kuu jooksul pärast taotluse saamist.

b) Klient peab:

  1. lõpetama ShopRoller Teenuste, sealhulgas Platvormi kasutamise ja hoiduma selle edasisest kasutamisest;
  2. tasuma Ettevõttele Tingimuste alusel võlgnetavad summad; ja
  3. täitma enne tingimuste ülesütlemist Kliendile Tingimuste alusel tekkinud kohustused.

c) Järgmised sätted jäävad pärast tingimuste lõppemist jõusse: jaotised 1, 7.5, 9, 10, 11, 13.

 

13.4 Õiguskaitsevahendid

Kui Ettevõte ütleb üles Tingimused, kuna Klient või Kasutaja on pannud toime rikkumise ja see on heastamata, on Ettevõttel õigus kasutada samu või sarnaseid õiguskaitsevahendeid kõigi teiste Kliendi või Kasutajaga seotud isikute vastu, kelle ShopRoller Teenuste kasutusviis ei ole tingimustega vastavuses. Hoolimata eelpool sätestatust võib Ettevõte rakendada ka mistahes muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Õiguskaitsevahendite kohaldamisel võidakse Kliendilt või Kasutajatelt võtta juurdepääs ShopRoller Teenuste teatud omadustele, funktsioonidele, osistele või elementide või ei saa ta nad neid kasutada.

Kui Ettevõttel on mõistlikke põhjusi arvamaks, et kui Klient või Kasutajad tekitavad kolmandatele isikutele kahju ShopRoller Teenuste, sh Konto kasutamisega, on Ettevõttel õigus võtta tarvitusele vajalikke meetmeid kahju ennetamiseks, peatamiseks ja kõrvaldamiseks, et kolmandaid isikuid kaitsta.

 

14. Üldsätted

14.1 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Juhul kui Tingimuste alusel või nendega seoses tekib vaidlus, vastuolu või nõue, sealhulgas seoses Tingimuste koostamise, kehtivuse, rikkumise või ülesütlemisega, püüavad pooled probleemi vabatahtlikult ühiste läbirääkimiste teel lahendada. Juhul kui mõistliku aja jooksul vastuvõetavat lahendust ei leita, on kummalgi poolel õigus kasutada kõiki Tingimustele vastavaid õiguskaitsevahendeid. Allpool toodud tingimuste kohaselt on kummalgi poolel õigus mistahes vaidlusaluses küsimuses taotleda ja saada esialgset õiguskaitset kohalduva seadusega määratud ulatuses. Kui poolte vaheline vabatahtlik kokkulepe ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus lõpuks kohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel, kohaldamata kollisiooninormi põhimõtteid, ja Harju

14.2 Loovutamine

Klient ei või otse ega kaudselt, osaliselt või täielikult, seaduse alusel või muul viisil Tingimusi loovutada ega üle anda ega Tingimuste alusel tekkivaid õigusi ja/või kohustusi delegeerida ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata. Mistahes loovutamise, üleandmise või delegeerimise katse ilma eelneva kirjaliku loata on tühine. Hoolimata eelpool öeldust võivad Klient ja tema lubatud täiendavad volitatud isikud või ülevõtjad Tingimusi loovutada või üle anda või nende alusel tekkivaid õigusi ja kohustusi delegeerida ilma nõusolekuta: (1) mistahes üksusele, mida Klient üksi või ühiselt kontrollib, või selle lubatud täiendavatele volitatud isikutele või ülevõtjatele; või (2) seoses Kliendi või selle lubatud järgnevate volitatud isikute või ülevõtjate ühinemise, ümber organiseerimise, võõrandamise, varade või tooteliinide müümise või kontrolli või omandi muutumisega.

14.3 Õiguste säilimine

Tingimuste alusel tekkivate kummagi poole õiguste mitte teostamist või sisse nõudmata jätmist ei loeta selle või mõne muu sätte või õiguse tulevikus sisse nõudmisest loobumiseks.

14.4 Teated

Välja arvatud tingimustes kirjeldatud juhtudel peavad kõik tingimustega seotud teated olema kirjalikud ning need jõustuvad (a) isiklikul kohaletoimetamisel, (b) teisel tööpäeval pärast postiga saatmist või (c) e-kirja saatmise päeval. Teile mõeldud arvete esitamisega seotud teated saadetakse teie määratud asjakohasele arve saatmise aadressile. Kõik teised teile mõeldud teated saadetakse teie määratud asjakohasele teenuste süsteemiadministraatorile.