Turundus

E-poe avamine – Kuidas kirjutada äriplaani?

 

Kuidas kirjutada äriplaani e-poe jaoks? Milleks üldse äriplaan? 

 

Äriplaani koostamiseks on palju põhjuseid. Üks põhilisi neist on läbi aegade olnud vajadus laenu või muu finantsilise toe järele. 

Aga lisaks aitab äriplaan loodava ettevõtte või e-poe äristrateegiat hoida selgelt mõistetavana, avastada potentsiaalseid probleeme ja leida üles muidu peitu jäävad vajadused. Lisaks aitab äriplaan sul oma e-poe vettpidavust kontrollida enne, kui oled oma ideesse investeeringuid tegema hakanud ja hakanud läbi viima samme oma ettevõtte alustamises.

Uue e-poe avamise eel seisad sa pika läbiviimist vajavate tegevuste nimekirja ees ning äriplaani koostamine võib tunduda vaid ühe tüütu lisaülesandena. Sul on ju vaja kujundada visuaalne bränding, luua e-pood, laadida üles tooted, koostada tootekirjeldused, hankida või teha tootefotod, optimeerida e-p          ood, luua blogi, avada sotsiaalmeediasse kanalid ning luua reklaamkampaaniaid. 

Kuid äriplaan muudab kõik need tegevused kergemini hallatavaks ja kiiremini läbiviidavaks – sest et su peast on kadunud kaos, seal valitseb selgus ja sa oskad une pealt öelda, mis ja kuidas teha tuleb – efektiivseimal viisil.

 1. Mis on äriplaan?
 2. Äriplaani koostamise tähtsus
 3. Samm-sammult: kuidas äriplaani kirjutada
 4. Miks paljud äriplaanid läbi kukuvad?

 

1. Mis on äriplaan?

 

Äriplaan on dokument, mis kirjeldab ettevõtet, selle tooteid või teenuseid, kuidas see teenib või hakkab teenima raha, juhatust ja töötajaid ning palju muid detaile, mis on ettevõtte edu saavutamise jaoks olulised. 

 

2. Äriplaani koostamise tähtsus 

 

Tihti koostatakse äriplaane laenu või investeeringu taotlemise eesmärgil, kuna investorite jaoks on äriplaan dokument, mis ettevõtte olemuse lahti kirjeldab ja investeeringut tegema veenab. 

Kuid isegi siis, kui sa oma ettevõtte jaoks investeeringut ei vaja, võib sul äriplaanist palju kasu olla. 

 

 • Planeerimine. Oma plaani välja kirjutamine muudab su ideed selgemateks ning aitab sul mõista loodava äri tegelikku mahtu ja olemust. Samuti saad selgust, kui palju aega, raha ja ressursse sa alustamiseks vajad.
 • Ideede kontroll. Kui sul on mõtteis mitmeid erinevaid ideid, siis aitab igale ideele eraldi loodud üldisem äriplaan välja sorteerida just need ideed, millele tasub enim rõhku panna.
 • Analüüsid ja uuringud. Et äriplaani kirjutada, tuleb sul analüüsida oma ideaalkliente ja konkurente – see info aitab sul teha strateegilisemaid otsuseid.
 • Partnerlused. Kui sul on plaanis võtta ühendust teiste ettevõtete või organisatsioonidega partnerluse eesmärgil, siis aitab äriplaan sul end selgemalt väljendada ning oma plaane ja visioone edastada. Seega saab ka teine pool lihtsamalt võtta positsiooni selle kohta, kas su äri on neile sobivaks partneriks või oleks koostöö pigem ebaõnnestumine mõlemale poolele.

 

3. Samm-sammult: kuidas äriplaani kirjutada 

 

Äriplaani kirjutamisel on selle õige ülesehitus äärmiselt oluline. Siin on nimekiri asjadest, mis tuleks äriplaanis katta – võid selle nimekirja näiteks kopeerida ja oma veel tühja Word dokumenti kleepida – et oleks lihtsam alustada.

 1. Sissejuhatav kokkuvõte
 2. Ettevõtte kirjeldus
 3. Turu-uuring
 4. Juhatus ja ettevõte
 5. Tooted ja teenused
 6. Sihtgrupp ja ideaalkliendid
 7. Turundusplaan
 8. Logistika ja tegevusplaan
 9. Finantsplaan

Veebis leidub ka palju tasuta äriplaanide šabloone, võid mõnda neist oma äriplaani struktureerimisel abivahendina kasutada.

 

1. Sissejuhatav kokkuvõte

 

Hea sissejuhatus on su plaani üks tähtsamaid peatükke – see on ka kõige viimane osa, mis sa kirjutama pead. 

Sissejuhatav kokkuvõte summeerib kogu edasise info ja annab kiirelt loetava tekstiga edasi ülevaate, mis meelitab dokumendiga tutvujat edasi lugema.

Kuna tegemist on siiski kokkuvõttega, siis on heaks mõtteks tõsta esile põhilised argumendid, mis su äriplaanis välja on toodud. Kui sa aga kirjutad äriplaani vaid iseenda jaoks, on okei sissejuhatav tekst üldse kirjutamata jätta.

Sissejuhatus ei tohiks olla pikem kui vaid üks lehekülg. Pane siia kirja järgmine:

 • Ärikontsept – mida su ettevõte teeb?
 • Ärieesmärgid ja visioon. Mida su ettevõte tahab teha?
 • Toodete kirjeldus ja eristumise kirjeldus. Mida sa müüd ja miks on see mujal pakutavast erinev?
 • Sihtturg. Kellele sa müüd?
 • Turundusstrateegia. Kuidas sa plaanid klientideni jõuda?
 • Hetke finantsseis. Kui palju sa hetkel kasumit teenid?
 • Eeldatav finantsseis. Kui palju sa eeldad tulevikus kasumit teenima hakata?
 • Tiim. Kes on ettevõttega seotud?

 

 

2. Ettevõtte kirjeldus

 

See äriplaani sektsioon peaks vastama kahele põhiküsimusele: kes sa oled ja mida sa teha plaanid? Nendele küsimustele vastates pakud sa ülevaadet sellest, miks sa ettevõtlust pidada tahad ja mis eristab sind teistest tegijatest, ning mis teeb sind investeerija jaoks atraktiivseks.

Mida sa siia lisama peaksid:

 • Sinu ettevõtte vorm (FIE, OÜ, AS, MTÜ vmt)
 • Sinu ärimudel
 • Valdkond
 • Ettevõtte visioon ja missioon ning väärtuspakkumine
 • Ettevõtte tagamaad ja ajalugu
 • Ärieesmärgid, lühi- ja pikaajalised
 • Sinu tiim, töötajad ja nende palgad

Mõned vastused peaksid olema lihtsalt faktid, teised aga veidi pikemalt lahti kirjutatud selgitused. 

Ettevõtte ülevaade peaks sisaldama nii lühi- kui pikemaajalisi eesmärke. Lühiajalised eesmärgid peaksid olema saavutatavad järgmise aasta jooksul ning pikaajalised eesmärgid aga ühe kuni viie aasta jooksul. Jälgi, et su eesmärgid oleksid S.M.A.R.T: (Specific), mõõdetavad (Measurable), saavutatavad (Achievable), asjakohased (Relevant) ja tähtajalised (Timely)

 

3. Turu-analüüs

 

Vali oma toodetele õige turg, kus on külluslikult kliente kes vajavad su tooteid. Kui sa valid vale turu valel ajal, lähevad asjad kiirelt kehvasti.

Seepärast on turu-uuring ja -analüüs äriplaani vältimatuks osaks olenemata sellest, kas kirjutad seda kellelegi teisele lugemiseks või vaid endale. Turuanalüüsi osa peaks sisaldama ülevaadet selle kohta, kui suur on eeldatav turg just sinu toodete jaoks, milline saab olema su ettevõtte positsioon sellel turul ning milline on konkurents. Info kogumiseks tuleb läbi viia hoolikas turu-uuring ning tulemused faktidega kinnitada. 

Kui suur on su potentsiaalne turg? Potentsiaalse turu suuruse aluseks võetaks eeldatav inimeste arv, kes vajavad su toodet. 

Selliste numbrite leidmine ei pruugi tunduda lihtne, siin on sulle mõned nõuanded info kogumiseks:

 • Tunne oma ideaalkliendiprofiile, eriti demograafiat. 
 • Uuri oma valdkonna trende ja arenguid.
 • Loo eelduseid, mis on tugeva põhjaga.

Uuri statistikaid, akadeemilisi uuringuid, tõsiseltvõetavat meediat jmt.

SWOT analüüs

SWOT analüüs koosneb su tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja riskidest. Mis on su ettevõtte parimad küljed? Milles ei ole sa eriti tugev? Millistest turumuutustest saad sa kasu lõigata ja need võimalusteks pöörata? Kas leidub väliseid ohte, mis su edu võivad takistada?

Vastused nendele küsimustele tuleks esitleda neljaosalise tabelina, mille igas ruudus tood sa lühidad ja täpsed vastused punktikaupa välja. 

Head näited toob sulle postitus E-poe SWOT analüüs: leia oma konkurentsieelis 

 

mis on swot analüüs

SWOT analüüsi raamistik Leanway poolt.

 

4. Juhatus ja ettevõte

 

Siin kirjutad sellest, kes ettevõtet veavad. Samuti too välja ettevõtte legaalne struktuur. 

Kui juhatus koosneb mitmetest inimestest, siis loo tabel, mis näitab ära nende inimeste rollid, vastutusalad ja omavahelised suhted. Too välja, kuidas iga inimene panustab ettevõtte edusse.

 

5. Tooted ja teenused

 

Kui sa müüd palju erinevaid tooteid, siis saad sa lisada siia üldisemat infot iga tooteseeria kohta. Kui sa müüd aga väikeses valikus tooteid, anna iga toote kohta lühiülevaade. Kirjelda uusi tooteid, mida sa lähitulevikus turule soovid tuua ning kui sul on, siis ka digitooteid. Kirjelda, kuidas need su kasumit tõstavad. 

Samuti on oluline tuua välja, kust tooted pärit on.

 

6. Sihtgrupp ja ideaalkliendid

 

Sinu sihtgrupp ja ideaalkliendid on su turundusplaani aluseks.

Et oma ideaalkliendist head ülevaadet anda, kirjelda tema üldisi ja täpsemaid demograafilisi ja emotsionaalseid omadusi. Palju täpsemalt saad sellest lugeda siit:

Ideaalkliendiprofiil – miks ja kuidas neid luua. 

Sinu ettevõtte sihtgrupp ja ideaalkliendid olenevad täiesti sellest, millist tüüpi tooteid sa pakkuma hakkad, kuid nende kirjeldused peavad olema piisavalt täpsed, et anda kristallselget ülevaadet sellest, kellele sa oma tooteid müüa kavatsed. Veel olulisem – miks sa oled teinud just need valikud, arvestades seda, kes su kliendid on ja mida nad väärtustavad.

 

Näiteks on ühe üliõpilase huvid, ostuharjumused ja hinnatundlikus väga erinevad mõne 50-aastase tippjuhi omadest. Sinu äriplaan ja otsused oleksid väga erinevad, baseerudes sellest, kumb neist su ideaalklient on. 

 

7. Turundusplaan

 

Sinu turundustegevused on ideaalkliendiga tihedalt seotud. Su plaan peaks kirjeldama su praeguseid otsuseid ning tulevikustrateegiat ning keskenduma sellele, kuidas su ideed sobituvad ideaalkliendiprofiilidega.

Näiteks kui sa plaanid tugevalt Instagrami turundusse panustada, siis lisa juurde, kas Instagram on su klientide põhiliseks platvormiks – kui see nii ei ole, siis tasub sul oma turundusplaan veel kord üle vaadata. 

Enamus turundusplaane sisaldavad nelja põhipunkti. See, kui täpselt sa need lahti kirjeldad, oleneb su ärist ja klientidest.

 1. Hind. Kui palju su tooted maksavad ja miks sa sellise otsuse tegid?
 2. Toode. Mida sa müüd ja kuidas sa seda turul esile tõstad?
 3. Reklaam. Kuidas sa oma tooted klientide ette tood?
 4. Koht. Kus sa oma tooteid müüa kavatsed?

 

8. Logistika ja tegevusplaan

 

See on koht, kus sa viid oma ideed ellu. Kirjuta äriplaanis lahti kõik oma planeeritud tegevused, kaasa arvatud. 

 • Varustajad. Kust sa saad tootmise jaoks toormaterjali või kus on su tooted toodetud?
 • Tootmine. Kas sa toodad, müüd edasi või dropshipid oma tooted? Kui pikk aeg kulub toodete valmistamisele ja nende sinuni saatmisele? Kuidas sa käsitled kiireid hooaegu või järske nõudluse kasvusid?
 • Töökeskkond. Kus toimub töö läbi viimine? On sul plaanis avada füüsilist kauplust? kui jah, siis kus?
 • Töövahendid. Milliseid töövahendeid ja tehnoloogiat sa vajad? See sisaldab kõike alates tööarvutitest kuni lambipirnideni.
 • Saatmine ja pakendamine. Kas pakendate tellimused ise või kasutate selleks mõne partneri teenuseid?
 • Ladu. Kui palju kaupa plaanid sees hoida ja kus sa seda hoiustad?

See sektsioon peaks näitama, et sa omad tugevat arusaama selleks, kuidas su varustamine toimub ning kuidas tellimused efektiivselt klientideni jõuavad. 

 

9. Finantsplaan

 

Finantsplaan ehk planeerimisperioodi eelarve näitab äriplaani realiseerimiseks tehtavad kulud ja saadavad tulud. Su finantsplaani detailsus oleneb selle plaani eesmärkidest ning sellest, kes on su klientuur. Finantsprognoosidena esitatakse kasumiaruande, rahakäibe ja bilansi ennustused. Nende koostamisel võetakse sisendina arvesse finantsplaanis tehtud oletused ning arvestused ettevõtte tulude ja kulude, kasumiläve, investeeringute ja rahastamise kohta.

Kui sul endal raamatupidamisega seotud väljaõpet ei ole, siis on väga soovitav kasutada mõne raamatupidamisettevõtte abi, et see finantsplaan professionaalselt välja töötada – eriti siis, kui kavatsed minna laenu või investeeringut küsima.

 

 

4. Miks äriplaanid läbi kukuvad?

 

Vahel juhtub ka nii, et äriplaan kukub lihtsalt läbi. Või lausa tihti juhtub. Et sinuga nii ei läheks, väldi järgmisi vigu:

 • Halb äriidee. Mõni idee võib olla liiga riskantne ja sa ei saa selle elluviimiseks rahalisi vahendeid. Teistel puhkudel võib toode olla liiga kallis või siis ei ole toodetele turgu. 
 • Väljumisstrateegia puudub. Investorid, kes loevad su äriplaani, tahavad teada ühte asja: kas su ettevõtmine teenib neile raha? Kui sa ei näita väljumisstrateegiat või plaani, kuidas nad ettevõttest maksimaalse kasumiga lahkuvad, on sul kapitali leidmisel vähe õnne.
 • Tasakaalustamata meeskond. Tulemuste saavutamiseks vajad suurepärast meeskonda. Kahjuks jätavad paljud ettevõtjad tähelepanuta tasakaalustatud meeskonna. Nad eeldavad, et lugejad tahavad näha potentsiaalset kasumit, muretsemata selle pärast, kuidas seda teha saate. Näiteks, kui su äriidee baseerub tarkvaral, siis on mõistlik, kui su meeskonnas on vähemalt üks arendaja või IT -spetsialist.
 • Õigekirja- ja grammatikavead. Kaalu professionaalse toimetaja palkamist, kes su äriplaani üle vaataks. Kui keegi märkab su äriplaani lugedes kirjavigu, kuidas saab ta uskuda, et juhid edukat ettevõtet?
 • Puudulikud finantsprognoosid. Su numbrid on lugejate jaoks kõige huvitavam osa. Ära jäta välja oma bilanssi, rahavoogude aruandeid, tulude ja kulude aruandeid ega kasumiaruandeid. Eduka äriplaani koostamiseks lisa oma tasuvusanalüüs ja investeeringutasuvuse arvutused. 

 

Äri planeerimine annab sulle tugeva põhja 

 

Äriplaan võib aidata sul oma ettevõtte jaoks selgeid ja sihikindlaid järgmisi samme tuvastada, isegi kui sa ei kavatse kunagi investoreid meelitada – ja see aitab sul näha oma plaanis lünki enne, kui need muutuvad probleemideks.

Olenemata sellest, kas oled kirjutanud äriplaani uue veebipõhise äriidee, jaemüügipoe või kasvatate oma praegust ettevõtet, on sul nüüd põhjalik juhend ja teave, mida vajad oma ettevõtte järgmise etapiga alustamiseks.

 

Loe veel:

 

ShopRolleri e-poe platvorm ja selle eelised

Sinu e-poe SEO-sõbralikud URLid – kuidas neid teha?

10 soovitust: kuidas e-poe tooteleht müüma panna

 

 

kuidas kirjutada äriplaani e-poele (1)