Turundus

E-poe SWOT analüüs: leia oma konkurentsieelis 

E-poe pidamisel on sul niivõrd palju erinevaid ülesandeid, et mingi hetk võib tegelikult kaduda võime näha kõike suures pildis. Ainsaks võimaluseks on regulaarselt astuda samm tagasi ja vaadata asjadele laiema nurga alt. 

Siin tulebki mängu SWOT analüüs – tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. SWOT analüüs aitab sul vaadelda oma e-poe potentsiaali lähemalt ning omada ülevaadet nii tänase päeva kui ka tulevikus aset leidva arengu üle. 

 

Mis on SWOT analüüs?

 

SWOT analüüsiga tõstad sa esile oma e-poe head ja kehvad pooled, seda nii seest- kui väljastpoolt vaadatuna. Analüüsi käigus leiad üles oma ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Ehk siis, SWOT:

 • Strengths (tugevused)
 • Weaknesses (nõrkused)
 • Opportunities (võimalused)
 • Threats (ohud)

Mis on SWOT analüüs e-poes (1)

 

SWOT analüüs sunnib sind sügavamalt tuleviku peale mõtlema. Sa tead, kuidas su veebipoel täna läheb, aga kuidas on homsega? See protsess aitab sul leida vajalikud vastused ning aitab planeerida strateegilise plaani eduka homse elluviimiseks.

Tugevused ja nõrkused on sisesed faktorid, kuid võimalused ja ohud on välised faktorid. Sisesed faktorid tulevad su e-kaubanduse ettevõttest, kuid välised faktorid on seotud su ettevõtet ümbritseva keskkonnaga.

Tugevused ja nõrkused keskenduvad enamalt jaolt olevikule, võimalused ja ohud aga tulevikule. Ehk siis – mis hetkel toimub versus mis toimuda saab.

Tugevused ja nõrkused on faktorid, mille üle omad sa kontrolli. See võib olla keeruline, kuid sul on neid aja jooksul võimalik muuta. Näiteks:

 • Ettevõtte sisekliima
 • Reputatsioon
 • Kliendibaas
 • Töötajad
 • Partnerlused
 • Intellektuaalne omand
 • Varad

See-eest on võimalused ja ohud tavaliselt sinu kontrolli alt väljas. Sa võid proovida nende pööramist positiivseks ja sulle kasulikuks, kuid see ei ole tihtilugu siiski päris võimalik. Näited:

 • Regulatsioonid
 • Varustajad
 • Konkurendid
 • Turu suurus
 • Trendid
 • Rahastus
 • Ilm 

Miks sa peaksid oma e-poele SWOT analüüsi tegema? 

 

SWOT analüüse teevad nii suured kui väike-ettevõtted. Ettevõtte loomisel aitab SWOT analüüs sind täpse ärimudeli planeerimisel ning annab sulle hea ülevaate võimalustest ja riskidest. Kui sa taotled finantseeringut, siis tuleb sul oma äriplaani lisada ka SWOT analüüs.

Samas peaks juba toimivad ettevõtted läbi tegema iga-aastase SWOT analüüsi. See aitab sul pidada oma ettevõtet ja e-poodi stabiilsena, võimalikke probleeme ette näha ja seeläbi ka aasta jooksul arukamaid otsuseid teha. Põhimõtteliselt aitab iga-aastane SWOT analüüs hoida oma ettevõttel, klientidel ja valdkonnal kaalutletult silma peal.

 

Kuidas SWOT analüüsi teha? 

 

SWOTi läbiviimises ei ole mingit raketiteadust ja siin ei ole otseselt õiget või valet meetodit. See analüüs nõuab sinult võimet asjadele objektiivselt vaadata ning tuua esile faktoreid, mis su ettevõtet mõjutavad. Sul ei ole vaja teha täpseid ennustusi, pigem tõsta oma teadlikkust eesootava töö suhtes.

 

Samm 1: loo SWOT analüüsi tabel

 

Sinu esimeseks sammuks on luua SWOT analüüsi tabel, mis koosneb neljast osast: kaks rida ja kaks tulpa, kuhu saad mahutada tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. 

 

Samm 2: palu abi õigetelt inimestelt 

 

SWOT analüüsi puhul on vaja koguda arvamusi nii paljudelt inimestelt, kui võimalik. Need inimesed peaksid tundma su valdkonda ja äriideed. Palu abi oma meeskonnaliikmetelt, klientidelt, tutvusringkonnalt või professionaalselt ärinõustajalt.

 

Samm 3: korralda ajurünnak

 

Tugevused

 

Need on positiivsed faktorid, mis võivad su ettevõtte tegevust mõjutada. Need on sisemised tugevused, mille üle sa omad kontrolli ja mida sa ise saad muuta, kohandada ja mõjutada. Et oma tugevusi paremini mõista, vasta järgmistele küsimustele: 

 • Milles me head oleme?
 • Mida me teeme paremini, kui kõik teised? 
 • Mis on meie konkurentsieeliseks? 
 • Milliseid ressursse saame praegu kasutada? 
 • Mis on meie e-poe eelised?
 • Millised on me töötajate eelised?
 • Milliseid väärtuslikke me ettevõte omab?
 • Mis meie ettevõtte juures me klientidele meeldib?

Nõrkused

 

Need on negatiivsed sisemised faktorid, mis mõjutavad su ettevõtte arengut. Kuigi neid võib olla keeruline muuta, peaksid sa siiski olema see, kes neid kontrollida suudab. Mõned asjad, mida sina ja su tiim peaks arvesse võtma: 

 • Milles me kehvad oleme?
 • Mida teevad me konkurendid paremini kui meie?
 • Mille üle me kliendid kurdavad?
 • Millised on me tiimi puudused?
 • Mis hoiab meid tagasi?
 • Millistest ressurssidest meil puudus on?
 • Milles peaksime paremaks saama?

 

Võimalused

 

Need on välised võimalused, mis võivad su ettevõtet positiivsel moel mõjutada. Üldiselt on need faktorid sinu poolt mittekontrollitavas, kuid sa võid olla võimeline neist kasu lõikama. Mõned küsimused, millele mõelda võiks, on järgmised: 

 • Millised potentsiaalsed regulatsioonide muudatused võivad teie ettevõttele abiks olla?
 • Kas turg on muutumas teie jaoks kasulikus suunas?
 • Kas praegune majandusseis mõjutab teid positiivsel moel?
 • Milliseid võimalusi ei ole te veel ära kasutanud?
 • Millised uued võimalused on muutumas kättesaadavaks?
 • Kas toodete hinnad on muutumas teie jaoks kasumlikumaks?
 • Kas leidub veel kasulikke ressursse, mida saaks kasutusse hakata võtma?

Ohud

 

Need on välised faktorid, mis võivad su e-poe tegevust negatiivselt mõjutada. Üldiselt on need sinu kontrolli alt väljas, kuid sa saad luua plaani, kuidas neid ohtusid minimeerida.

 • Kes on teie olemasolevad konkurendid? 
 • Kas turu suurus on vähenemas?
 • Kas toodete hinnad tõusevad?
 • Kas tarnijal on raskusi tellimuste täitmisega?
 • Kas leidub regulatsioone, mille muutmine te ettevõttele kahju võib teha?
 • Ega juhuslikult kuskil uut pandeemiat luuramas ei ole? Noh, nali naljaks… kuid Covid-19 on säravaim näide ohust, mille üle ettevõtjatel igasugune kontroll puudus, jäi üle vaid olukorda leevendada erinevate müügi- ja saatmise meetodite kohandamisega.

Kirjuta igasse sektsiooni kõik, mis vähegi pähe tuleb. Ära filtreerimisele palju aega pane, on tähtis kõik üles kerkivad ideed kirja panna. 

Samm 4: jäta alles kõige olulisem

Neljandaks sammuks on kõigi kirja pandud ideede läbivaatamine, võrdlemine ja arutamine. Las iga ajurünnakul osaleja jätab igasse sektsiooni alles maksimaalselt kolm punkti. 

Kui see on tehtud, arutlege need taaskord läbi ning looge lõplik tabel, kolme punktiga igas sektsioonis.

 

Kuidas SWOT analüüsi kasutada? 

 

Alusta nimekirjaga, mille said oma ajurünnaku sessioonilt. Vaata seda nimekirja kahest vaatenurgast: Kui võimas ja kasumlik antud faktor on ning kui suur on vastava faktori reaalselt toimumise võimalus. 

 

Pane paika strateegiad

 

Loo iga oma nimekirjas leiduva faktori jaoks eraldi strateegia, et tuua esile selle eelised ja võimalused, ning selleks, et hakkama saada nõrkuste ja ohtudega. Need strateegiad ei pea olema keerulised ja peensusteni välja töötatud. Seda saad sa teha ka jooksvalt.

Samuti vaata, millised faktorid saavad üksteist tasakaalu viia. Millised tugevused saavad parandada su nõrkuseid? Kuidas kasutada võimalusi selleks, et ohtusid neutraliseerida?Saad sa oma tugevustega võimalusi enda kasuks ellu viia? Saad sa mõnd nõrkust eelistada selleks, et vältida mingit ohtu?

 

Vii oma SWOT analüüs ellu juba täna! 

 

Seni kui e-kaubandus kasvab, vajavad ettevõtted pidevaid analüüse selleks, et tõsta end konkurentsis esile, murda end uutele turgudele ja viia ellu oma eesmärgid – olgu selleks oma brändi tuntuse tõstmine, liikluse toomine veebipoodi või läbimüügi tõstmine. 

Hakka oma SWOT analüüsiga pihta esimesel võimalusel, et mitte ajada äri kinniste silmadega. 

 

Loe veel:

 

Mis on ristmüük e-poes?

Mis on m-kaubandus ja miks see oluline on?

Google Tag Manager seadistus e-poes

13 parimat ajahalduse ja produktiivsuse äppi

E-poe SWOT analüüs (1)